נערות

 • שיקו חן מאמנת
 • עומר מנהל קבוצה
 • נועה הראל שוערת - 1
 • ניקול פבלוב שוערת
 • בר פישלוביץ מקשרת - 4
 • נוי לוי מקשרת - 8
 • שני גירוני קיצונית - 9
 • אור עברי קיצונית - 11
 • סימה פדלון פיבוט - 13
 • שני בריינר קיצונית - 16
 • שחר קורש פיבוט - 18
 • רוני בר קיצונית - 19
 • רותם שלום מרכזת - 25
 • יולי שניידר מקשרת - 26